De werkgroep Folkpodia.be werd opgericht naar aanleiding van de herzieningen van de subsidies binnen het kunstendecreet.

In de aanloop van de subsidiëringsperiode 2013-2016 binnen het muziekdecreet kregen drie folkpodia een negatief pre advies. Daarop werd een persbericht de wereld in gestuurd en een website opgestart waar mensen een reactie op kwijt konden: http://www.folkpodia.be.

Dit gebeurde vanuit Muziekmozaïek als koepelorganisatie voor Folk en de drie muziekclubs die een dossier hadden ingediend.
Op de vergaderingen is duidelijk gebleken dat op termijn het aangewezen is om de verschillende folkpodia, festivals, keyplayers,… meer met elkaar in contact te brengen om gemeenschappelijk te kunnen wegen op het muziek- en cultuurbeleid.

Ook de talrijke inhoudelijk sterke reacties op onze site www.folkpodia.be willen we bespreken en verspreiden.

Na dit initiatief werd besloten om het Folkforum.be op te starten om zo de belangen van folkmuziek te behartigen en folk beleidsmatig op de kaart te zetten en gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen over subsidiëring, visibiliteit, toekomst van de folk,…
Zoals we in onze (in 2015 nog steeds actuele) open brief schreven dreigt er vervlakking en commercialisering in onze sector waardoor ‘kleinere’ genres onder druk komen te staan. We mogen niet achterwege blijven in het cultuurdebat en moeten onze krachten bundelen.

Binnen het kader van het Folkforum plannen de initiatiefnemers verschillende activiteiten waarop iedereen uitgenodigd zal worden. Zo werden er een aantal brainstorm, overleg en discussie avonden georganiseerd om naar de brede folksector te luisteren.